Kế hoạch xét giải thưởng SVNCKH năm học 2016 - 2017

Phòng KHCN&HTQT xin trân trọng thông báo tới các đơn vị về Kế hoạch (dự kiến) tổ chức xét giải thưởng Sinh viên NCKH cấp trường, cấp bộ và các cấp tương đương

Đăng lúc: 05-10-2016 02:50:29 PM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản cấp Trường
Đăng lúc: 05-10-2016 02:37:51 PM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 05-10-2016 10:30:18 AM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
Đăng lúc: 31-08-2016 11:26:04 AM | Đã xem: 231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 31-08-2016 11:22:40 AM | Đã xem: 300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 09-06-2016 10:02:34 AM | Đã xem: 220 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
Đăng lúc: 24-05-2016 08:49:15 AM | Đã xem: 232 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 05-05-2016 05:37:44 PM | Đã xem: 273 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 05-05-2016 05:31:15 PM | Đã xem: 454 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Biểu mẫu
Đăng lúc: 11-04-2016 11:17:17 PM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản cấp Trường
Đăng lúc: 11-04-2016 11:14:26 PM | Đã xem: 257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
 

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng KHCN&HTQT được (tái) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 08 người trong đó: NGƯT, PGS.TS, GVCC: 01; TS: 03; ThS: 03, CN: 01.   Là một trong 9 phòng chức năng...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 394
  • Tháng hiện tại: 7818
  • Tổng lượt truy cập: 339257