Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Đăng lúc: 25-09-2017 03:03:01 AM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước

Thông tư 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 120/2012/TT-BTC về suất chi cho lưu học sinh Lào và lưu học sinh Campuchia diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Thông tư 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều tại Thông tư 120/2012/TT-BTC về hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào, Campuchia diện Hiệp định học tập tại Việt Nam

Đăng lúc: 27-08-2017 05:15:30 AM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước

Thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào, Campuchia diện Hiệp định

Thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và lưu học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Đăng lúc: 27-08-2017 05:09:17 AM | Đã xem: 410 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTB&XH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Đăng lúc: 15-07-2017 11:43:55 PM | Đã xem: 299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
Đăng lúc: 08-06-2016 11:00:24 PM | Đã xem: 356 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
Đăng lúc: 20-05-2016 12:03:29 AM | Đã xem: 432 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước

Văn bản cấp Nhà nước

Dưới đây là Danh mục hệ thống các văn bản quản lý hợp tác quốc tế

Đăng lúc: 06-05-2016 12:18:39 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản Bộ/Nhà nước
 

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng KHCN&HTQT được (tái) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 08 người trong đó: NGƯT, PGS.TS, GVCC: 01; TS: 03; ThS: 03, CN: 01.   Là một trong 9 phòng chức năng...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 638
  • Tháng hiện tại: 5567
  • Tổng lượt truy cập: 602855