le truyen thong svcg bui chu 2011 part2

Các videos khác


Giáo Xứ Phú Nhai
Lượt xem: 108

Le truyen thong svcg...
Lượt xem: 93

Giáo Phận Bùi Chu
Lượt xem: 104
 

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng KHCN&HTQT được (tái) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 08 người trong đó: NGƯT, PGS.TS, GVCC: 01; TS: 03; ThS: 03, CN: 01.   Là một trong 9 phòng chức năng...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 508
  • Tháng hiện tại: 3946
  • Tổng lượt truy cập: 601234