Hội thảo khoa học cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ

Hội thảo khoa học cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ
Ngày 02 tháng 6 năm 2018 tại Trường ĐHSP Hà Nội 2, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp với Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học về phương pháp đọc sách và giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ.
Chương trình chi tiết

Saturday, June 2, 2018
Host: Hanoi University of Pedagogy 2 (1 hour drive from hotel)
Room: TBA (w/ projector, air con and movable chairs)
Participants: 30-40 English teachers of the University 
POC: Ms. Nguyễn Thị Hồng Nhật, Dean of Faculty of Foreign Languages
Mobile: +84 98 789 1339
8:00 Hotel pick-up by Diane
9:30 Arrive at Hanoi University of Pedagogy 2
10:00-11:30 ER: Extensive Reading, Effective Reading (90 minutes)
11:30-13:00 Lunch break
13:00-14:30 Do-It-Yourself NeuroELT:  Making your textbook more brain-friendly (90 minutes)
15:00 Depart for Hanoi
16:30 Arrive at hotel

Địa điểm: Phòng 2.07, tầng 2, nhà học thí nghiệm Trường ĐHSP Hà Nội 2.