Bế giảng cấp chứng nhận về Giáo dục hòa nhập

Bế giảng cấp chứng nhận về Giáo dục hòa nhập
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã tổ chức Bế giảng và cấp chứng nhận cho 30 viên chức, sinh viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học Giáo dục hòa nhập do chuyên gia James Patton đến từ Trường Đại học Texas, Hoa Kỳ giảng dạy. Khóa học tập trung vào vấn đề dạy cho những giáo viên hiện tại và tương lai những dấu hiệu của trẻ có hội chứng ADHD (Khó tập trung) và trẻ tự kỷ, từ đó trang bị cho giáo viên những phương pháp để thiết lập một kế hoạch giảng dạy cho những học sinh trên.