Đăng lúc: 08-04-2018 09:33:42 PM | Đã xem: 0 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 02-03-2018 01:24:29 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 02-03-2018 01:23:42 AM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 08-01-2018 04:46:08 AM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Kế hoạch seminar chuyên môn của các đơn vị tháng 11/2017

Kế hoạch seminar chuyên môn của các đơn vị tháng 11/2017

Kế hoạch seminar của các đơn vị tháng 11 năm 2017

Đăng lúc: 10-11-2017 03:10:05 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 24-10-2017 05:07:19 AM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 02-10-2017 12:20:49 AM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 06-09-2017 10:27:07 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 29-03-2017 06:02:55 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 16-03-2017 12:18:06 AM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 16-03-2017 12:18:06 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 09-02-2017 10:12:41 PM | Đã xem: 204 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 04-01-2017 03:01:00 AM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 08-11-2016 08:35:37 PM | Đã xem: 224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 25-09-2016 10:42:59 PM | Đã xem: 244 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 30-08-2016 11:14:47 PM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 01-08-2016 11:15:27 PM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 06-07-2016 10:29:56 PM | Đã xem: 227 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 31-05-2016 09:35:54 PM | Đã xem: 299 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
Đăng lúc: 05-05-2016 10:21:51 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Seminar
1 2  Trang sau
 

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Phòng KHCN&HTQT được (tái) thành lập theo Quyết định số 787/QĐ-ĐHSPHN2, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tổng số cán bộ công chức, viên chức là 08 người trong đó: NGƯT, PGS.TS, GVCC: 01; TS: 03; ThS: 03, CN: 01.   Là một trong 9 phòng chức năng...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 150
  • Tháng hiện tại: 7892
  • Tổng lượt truy cập: 184851