STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng Phòng KHCN-HTQT   hoangngoctuan@hpu2.edu.vn
2 Dương Đình Thắng Phó Trưởng phòng Phòng KHCN-HTQT 2113863204 duongdinhthang@hpu2.edu.vn
3 Ngô Thị Thủy Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT 915266669 Ngothuy.khcn@gmail.com
4 Nguyễn Văn Mã Giảng viên cao cấp Phòng KHCN-HTQT 912258773 nvanma@yahoo.com
5 Nguyễn Văn Tuyến Bí thư Đảng uỷ Phòng KHCN-HTQT 912417504 nguyenvtkh@yahoo.com
6 Yen Nguyen Thi Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT 1658066386 nguyenthiyen@hpu2.edu.vn; hyen221@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT 1685170896 huongnguyen.khcn@gmail.com
8 Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên Phòng KHCN-HTQT 902431213 tuananhsp2@yahoo.com